• Fundacja PCPS

  Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich oraz wspierania specjalistów pracujących w tych obszarach.
  O NAS
 • Działalność

  Działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego PCPS współfinansuje Miasto Poznań.


 • Godziny pracy

  • Poniedziałek
   16:00 - 20:00
  • Wtorek
   12:00 - 16:00
  • Środa
   16:00 - 20:00
  • Czwartek
   16:00 - 20:00
  • Piątek
   08:00 - 12:00

Witamy na stronie Fundacji

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zwiększone zagrożenie zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, dyżury specjalistów pierwszego kontaktu w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS prowadzone są obecnie  w stałych godzinach, z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego.

 

W celu zapisania się na konsultacje i sesje do naszych specjalistów wystarczy skontaktować się z nami  w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00-20.00, wtorki w godz. 12.00-16.00 oraz piątki w godz. 8.00-12.00, pod numerem telefonu 612211112.

 

W celu uzyskania porady z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wystarczy skontaktować się z nami  w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-12.00 oraz wtorki, środy i piątki w godz. 17.00-20.00, pod numerem telefonu 612230903.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

 Informujemy jednocześnie, że  do odwołania, sesje grup terapeutyczno-edukacyjnych odbywają się zdalnie, natomiast sesje indywidualne odbywają się zdalnie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą odbywać się w kontakcie bezpośrednim, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Bliższe informacje dostępne są pod numerami telefonów 612211112 i 612230903 we wskazanych wyżej  godzinach pracy Punktu informacyjno-konsultacyjnego PCPS.

 

Każda osoba doznająca przemocy i stosująca przemoc, a także będąca świadkiem przemocy może skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo (zakładka „kontakt”) z naszym Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym, w którym uzyska informacje i poradnictwo w zakresie:

 • działania na terenie miasta Poznania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedurach interwencyjnych oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową, w tym ośrodkach wspierających osoby doznające przemocy, oferujące pomoc i schronienie całodobowe oraz programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej,

 • procedury postępowania w przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie,

 • skierowania konkretnej sprawy dotyczącej problemu przemocy domowej do zespołu interdyscyplinarnego,

 • możliwości podjęcia leczenia przez osoby uzależnione oraz możliwości terapii osób współuzależnionych.

Ponadto w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, udzielają bezpłatnie konsultacji dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc i świadków przemocy, obejmujących wsparcie psychologiczne i pomoc w opracowaniu indywidualnego programu pomocowego.

Nasza oferta

Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Masz trudności w relacjach partnerskich? W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją? Chcesz to zmienić, lecz nie wiesz jak? Zapraszamy na zajęcia. Możesz nauczyć się słuchać, rozmawiać i rozwiązywać spory bez ranienia siebie i innych. Więcej →

Oferta dla osób doznających przemocy w rodzinie

Czy o najbliższym Ci człowieku myślisz z lękiem? Obawiasz się jego powrotu do domu, tego co powie i jak się zachowa? Czy patrząc w lustro widzisz przerażoną, bezradną i niepewną osobę? Czy myślisz czasem, że Ty i dzieci zasługujecie na spokój, na bezpieczeństwo? Więcej →

Oferta dla profesjonalistów

Profesjonalistom z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członkom zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, pracownikom socjalnym, kuratorom, policjantom, psychologom i pedagogom szkolnym, oferujemy szkolenia, konsultacje i superwizję. Więcej →

Aktualności