• Fundacja PCPS

  Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich oraz wspierania specjalistów pracujących w tych obszarach.
  O NAS
 • Działalność

  Działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego PCPS współfinansuje Miasto Poznań.


 • Godziny pracy

  • Poniedziałek
   16:00 - 20:00
  • Wtorek
   12:00 - 16:00
  • Środa
   16:00 - 20:00
  • Czwartek
   16:00 - 20:00
  • Piątek
   08:00 - 12:00

Witamy na stronie Fundacji

Każda osoba doznająca przemocy i stosująca przemoc, a także będąca świadkiem przemocy może skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo (zakładka „kontakt”) z naszym Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym, w którym uzyska informacje i poradnictwo w zakresie:

 • działania na terenie miasta Poznania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedurach interwencyjnych oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową, w tym ośrodkach wspierających osoby doznające przemocy, oferujące pomoc i schronienie całodobowe oraz programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej,

 • procedury postępowania w przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie,

 • skierowania konkretnej sprawy dotyczącej problemu przemocy domowej do zespołu interdyscyplinarnego,

 • możliwości podjęcia leczenia przez osoby uzależnione oraz możliwości terapii osób współuzależnionych.

Ponadto w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, udzielają bezpłatnie konsultacji dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc i świadków przemocy, obejmujących wsparcie psychologiczne i pomoc w opracowaniu indywidualnego programu pomocowego.

Nasza oferta

Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Masz trudności w relacjach partnerskich? W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją? Chcesz to zmienić, lecz nie wiesz jak? Zapraszamy na zajęcia. Możesz nauczyć się słuchać, rozmawiać i rozwiązywać spory bez ranienia siebie i innych. Więcej →

Oferta dla osób doznających przemocy w rodzinie

Czy o najbliższym Ci człowieku myślisz z lękiem? Obawiasz się jego powrotu do domu, tego co powie i jak się zachowa? Czy patrząc w lustro widzisz przerażoną, bezradną i niepewną osobę? Czy myślisz czasem, że Ty i dzieci zasługujecie na spokój, na bezpieczeństwo? Więcej →

Oferta dla profesjonalistów

Profesjonalistom z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członkom zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, pracownikom socjalnym, kuratorom, policjantom, psychologom i pedagogom szkolnym, oferujemy szkolenia, konsultacje i superwizję. Więcej →

Aktualności