SPECJALISTÓW Z ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH (w tym pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych), którym zależy na kompetentnym nawiązaniu kontaktu z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy i osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy, wnikliwym rozpoznaniu wybranych studiów przypadku oraz przyjrzeniu się roli przekonań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy na szkolenia, realizowane również w wersji online :

  • pierwszy kontakt z osobą stosującą / doznającą przemocy (8 godzin dydaktycznych)

  • specyfika pracy z osobą stosującą przemoc (8 / 18 godzin dydaktycznych)

  • specyfika pracy z osobą doznającą przemocy (8 / 18 godzin dydaktycznych)

  • rola przekonań własnych w pracy z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie (12 godzin dydaktycznych)

  • praca w modelu korekcyjno – edukacyjnym z osobą stosującą przemoc w rodzinie (25 / 50 / 100 godzin dydaktycznych)

Terminy, miejsce szkolenia oraz koszty ustalamy z osobami zainteresowanymi udziałem w zajęciach.

Wszystkich zainteresowanych życzliwemu i twórczemu przyglądaniu się własnej pracy, zasobom oraz trudnościom pojawiającym się w kontakcie z klientem zapraszamy na SUPERWIZJĘ z certyfikowanymi superwizorami i specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, posiadającymi bogate doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc i z osobami doświadczającymi przemocy..

Warunki spotkań superwizyjnych ustalamy indywidualnie w zależności od ilości godzin oraz miejsca ich realizacji.

Fundacja organizuje szkolenia, szkolenia superwizyjne oraz superwizje w swojej siedzibie, a także  w miejscach wskazanych przez zleceniodawców i prowadzi zajęcia dla grup zorganizowanych. W okresie pandemii oferujemy zajęcia w formule online!

Szczegóły można uzgodnić kontaktując się mailowo: fundacja@pcps.pl lub telefonicznie: 612211112