W dniu 10 października 2017 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się IV Wielkopolska konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”. Organizatorem konferencji był Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Partnerem konferencji  była Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.
Tematem przewodnim konferencji były przekonania, czyli sposób interpretacji, który wpływa na to jak spostrzegamy siebie, innych ludzi, otoczenie i świat, a także jakie podejmujemy decyzje i działania. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się przekonaniom istotnym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W trakcie konferencji spotkaliśmy się z wybitnymi specjalistami i ekspertami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska  w rozmowie z Agnieszką Zachmann opowiedziała o przekonaniach osób doświadczających przemocy. Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Renata Durda w oparciu o film powstały pod patronatem „NL” przedstawiła przekonania osób stosujących przemoc. Terapeutka i wieloletnia superwizorka naszego zespołu Małgorzata Sieczkowska z Agnieszką Zachmann rozmawiały o świadomych i nieuświadomionych motywach podejmowania wyborów zawodowych przez osoby zajmujące się pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Terapeuta uzależnień Błażej Jeske zwrócił z kolei uwagę na przekonania osób uzależnionych.
W czasie konferencji, tradycyjnie już,  nie zabrakło również podejścia do pracy z klientem z perspektywy prawnej. Dylematy związane z art. 207 kodeksu karnego i art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie starała się rozwiać prokurator Anita Zwolińska – Smukała, a o współpracy z sądem rodzinnym w przypadkach podejrzewania przemocy w rodzinie opowiedział sędzia Bartosz Sadura.
Konferencję kończyła prezentacja Tomasz Posłusznego o nowej odsłonie portalu www.przemoc.edu.pl oraz wyzwaniach stojących przed  Wielkopolską kampanią  spoleczno – edukacyjną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w najbliższych latach.

W konferencji wzięło udział blisko 300 specjalistów pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całej Wielkopolski. Dziękujemy za tak liczny udział i już dzisiaj zapraszamy na V Wielkopolską konferencję „Interwent skuteczny wobec przemocy”, która będzie miała miejsce jesienią 2018 roku..

Materiały z konferencji można pobrać na stronie Wielkopolskiej kampanii społeczno – edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – www.przemoc.edu.pl

Pobierz