Oferta wsparcia dla osób, które utraciły pracę lub są zagrożone bezrobociem w czasie pandemii

Doświadczasz  przemocy (mobbingu) w pracy? Utraciłaś/utraciłeś pracę w czasie pandemii? Obawiasz się zwolnienia z pracy? Jeżeli na któreś pytanie odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco, możesz skorzystać do końca grudnia 2020 roku z nieodpłatnego…

Czytaj więcej