Z przyjemnością informujemy, że na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  przygotowalismy trzydniowe szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej – w szczególności do członków zespołów interdyscyplinarnych lub powoływanych w ich ramach grup roboczych (grup diagnostyczno-pomocowych). Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób rozpoczynających pracę lub posiadających niewielkie doświadczenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy z osobą doświadczającą przemocy domowej, osobą stosującą przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania przemocy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientami w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w Warszawie w dniach od 21 do 23 czerwca 2023 (edycja I) oraz od 25 do 27 września 2023 (edycja II) w Warsaw Plaza Hotel****. W każdym terminie dysponujemy miejscami dla 39 uczestników. Program szkolenia do pobrania TUTAJ. Kadrę dydaktyczną szkolenia stanowią: Renata Durda / Liliana Krzywicka, Adam Chojnacki, Piotr Wojnowski, Grzegorz Wrona.

Uczestnicy ponoszą odpłatność za udział w szkoleniu jedynie w kwocie 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) od osoby oraz ponoszą we własnym zakresie koszt dojazdu. Wszystkie pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka, materiały konferencyjne) pokrywają organizatorzy dzięki dotacji uzyskanej z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Stan rekrutacji: zakończona

Zapraszamy 😊