Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy z osobami stosującymi przemoc domową (100 godzin dydaktycznych).

Szkolenie jest adresowane do osób, które pracują bądź chcą pracować z osobami stosującymi przemoc, a także posiadają wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji lub będącymi terapeutami lub psychoterapeutami.
Szkolenie przygotowuje do pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc i jest opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową i trwa 100 godzin dydaktycznych.
Pierwsza część jest prowadzona przez współpracowników Fundacji ETOH, specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, posiadających także bogate doświadczenie dydaktyczne, te 50 godzin zajęć poświęcone jest zjawisku przemocy domowej, sytuacji psychologicznej osób doświadczających przemocy (dorosłych i dzieci), zagadnieniom prawnym.
Celem drugiej części szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania osoby stosującej przemoc domową, nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymania z nią kontaktu oraz praktyczne poznanie zawartości programów dla osób stosujących przemoc domową, na bazie programu realizowanego przez zespół specjalistów i superwizorów z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej, znanego pod nazwą „Partner”, a bazującego na kluczowych założeniach Modelu Duluth oraz podejścia behawioralno-poznawczego.
Szkolenie odbędzie się podczas czterech trzydniowych zjazdów. Będzie prowadzone w formie wykładów, zajęć warsztatowych, seminariów, dyskusji.
Zjazd pierwszy
6-8 września 2024 r
Blok I – Czym jest przemoc, definicja, kryteria diagnozowania przemocy domowej. Przemoc a, agresja, przemoc, a konflikt
Blok II Źródła przemocy w rodzinie. Przemoc, a uzależnienia
Blok III Mechanizmy przemocy. Sytuacja psychologiczna dorosłej osoby doświadczającej przemocy.
Blok IV Przemoc domowa jako wydarzenie traumatyczne. Zespół stresu pourazowego oraz zespół ostrego stresu.
Blok V Kontakt z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie
Blok VI Realizacja procedury „Niebieskie Karty” Interwencja, a pomoc – rodzaje interakcji z członkami rodzin z problemem przemocy
Zjazd drugi
11-13 października 2024 r.
Blok I Wykorzystanie prawa w celu ochrony osób krzywdzonych
Blok II Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem przemocy
Blok III Rozpoznawanie przemocy i podejmowani interwencji. Rozmowa z rodzicem krzywdzącym i niekrzywdzącym.
Blok IV Konsekwencje wzrastania w rodzinie z problemem przemocy
Blok V Przemoc seksualna wobec dzieci w rodzinie
Blok VI Zaburzenia przywiązania, Trauma wczesno dziecięca
Blok VII Pomoc dzieciom krzywdzonym System pomocy dzieciom krzywdzonym
Zjazd trzeci
18-20 listopada 2024 r.
Blok I – Przedstawienie genezy i etapów systemu rozwoju pracy z osoba stosująca przemoc domową.
Blok II – Jak funkcjonuje osoba stosująca przemoc domową? Charakterystyki i typologie.
Blok III i IV – Przekonania osób stosujących przemoc domową.
Blok V – Manipulacje osób stosujących przemoc domową.
Blok VI – Rola przekonań własnych na temat przemocy i partnerstwa w pracy z osobami stosującymi przemoc.
Blok VII – Narzędzia oddziaływań na osoby stosujące przemoc domową w polskim systemie prawnym.
Blok VIII – Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą stosującą przemoc domową
w relacji interwencyjnej
Blok IX – Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą stosującą przemoc domową
w relacji pomocowej
Zjazd czwarty
2-4 grudnia 2024.
Blok I – Koncepcja definiowania przemocy domowej w programach dla osób stosujących przemoc domową.
Blok II – Jak powstrzymać się przed zastosowaniem przemocy? Narzędzia używane w programach dla osób stosujących przemoc domową
Blok III – Metody analizowania zachowań przemocowych w programach dla osób stosujących przemoc domową
Blok IV – Praca na kwestionariuszu analizy zachowania przemocowego
Blok V – Identyfikowanie sygnałów czasowych, sytuacyjnych i fizycznych sprzyjających stosowaniu przemocy
Blok VI – Tworzenie indywidualnych planów bezpieczeństwa dla osób stosujących przemoc domową
Blok VII – Treningi umiejętności społecznych w programach dla osób stosujących przemoc domową
Blok VIII – Zasady tworzenia programu korekcyjno-edukacyjnego
Blok IX – Obowiązki i uprawnienia realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych. Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie
Schemat zjazdów szkoleniowych
Dzień 1 – 8 godzin
11:30-13:45 (3 godziny)
13:45-14:45 przerwa obiadowa
14:45-17:00 (3 godziny)
17:00-17:15 przerwa kawowa
17:30-19:00 (2 godziny)
Dzień 2 – 11 godzin
09:00-11:15 (3 godziny)
11:15-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:45 (3 godziny)
13:45-14:45 przerwa obiadowa
14:45-17:00 (3 godziny)
17:00-17:15 przerwa kawowa
17:30-19:00 (2 godziny)
Dzień 3 – 6 godzin
09:00-11:15 (3 godziny)
11:15-11:30 przerwa kawowa
11:30-13:45 (3 godziny)
Informacje organizacyjne
Terminy zjazdów :
6-8 września 2024 r.
11-13 października 2024 r.
18-20 listopada 2024 r.
2-4 grudnia 2024 r.
Miejsce szkolenia: ul. Mszczonowska 6, Warszawa, Fundacja ETOH
Koszt szkolenia: 2.970 zł (w ramach ceny maja Państwo zagwarantowany – udział w zajęciach, materiały edukacyjne, przerwy kawowe)
Liczba miejsc ograniczona – 15 osób
Zapisy do dnia 2 lipca 2024 roku
Istnieje możliwość dokupienia noclegów oraz posiłków w cenach:
– śniadanie – 22 zł
– obiad – 38 zł
-kolacja – 27 zł
– nocleg – 140 zł pokój jednoosobowy, 120 zł pokój dwuosobowy
Kontakt w sprawie szkolenia email: djaszczak-kuzminska@etoh.edu.pl tel. 604 660 231