Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Powiatu Poznańskiego rozpoczynamy realizację projektu „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Poznańskim”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie  konsultacyjno – wspierająca superwizja grupowa w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 27, obejmująca 3 spotkania, po jednym w czerwcu, wrześniu i październiku 2023. Udział w superwizji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z  Opisem superwizji oraz Klauzulą informacyjną RODO, a następnie do wypełnienia online formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ lub pod adresem: https://www.interankiety.pl/a/super-pp-2023

Rekrutację prowadzić będziemy do czasu utworzenia wszystkich grup superwizyjnych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: superwizja@pcps.pl lub 602679669.

Zadanie finansowane jest ze środków przekazanych przez Powiat Poznański

OPIS SUPERWIZJI

KLUZULA INFORMACYJNA

Stan rekrutacji: zakończona