Zapraszamy na nieodpłatne szkolenia online dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  W okresie od 6 grudnia do 29 grudnia 2021 na platformie ZOOM odbędzie się cykl jednodniowych sześciogodzinnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów i superwizorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policjantów, pedagogów, psychologów, terapeutów, przedstawicieli ochrony zdrowia i innych specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie.

Tematy i terminy poszczególnych szkoleń

Szkolenie nr 1:

Diagnozowanie przemocy w rodzinie oraz praktyczne aspekty wspierania klientów w procedurze „Niebieskie Karty”;

Terminy: 6.12.2021, 8.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021

Szkolenie nr 2:

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”.

Terminy: 9.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 21.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Szkolenie nr 3:

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”.

Terminy: 9.12.2021, 10.12.2021, 14.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 18.12.2021, 19.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Szkolenie nr 4:

Praca z dzieckiem krzywdzonym oraz na rzecz dziecka krzywdzonego, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”

Terminy: 6.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021

Szkolenie nr 5:

Praktyczne aspekty pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – superwizja pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Terminy: 7.12.2021, 8.12.2021, 10.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Szkolenie Nr 6:

Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc

Terminy: 9.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo przysługuje osobom pracującym na terenie powiatów, które występują jako partnerzy projektu: jarociński, kaliski, kolski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, turecki, złotowski oraz m. Poznań.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego pod adres: fundacja@pcps.pl

Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie przekazana następnego dnia roboczego po otrzymaniu formularza. W sytuacji braku takiej informacji prosimy o kontakt z koordynatorką szkolenia (nr tel. i @ na końcu niniejszego zaproszenia).

Nie wprowadza się jakichkolwiek limitów w zakresie liczby szkoleń, na które mogą zgłosić się zainteresowane osoby oraz liczby osób mogących wziąć udział w szkoleniach z jednej instytucji / organizacji / zespołu interdyscyplinarnego. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba może uczestniczyć minimalnie w jednym a maksymalnie w sześciu zaproponowanych szkoleniach tematycznych.

Każda uczestniczka / każdy uczestnik szkolenia zobowiązana / zobowiązany będzie do posiadania sprzętu (np. komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu) oraz kamery internetowej i mikrofonu wyłącznie do własnego, indywidualnego wykorzystywania w czasie szkolenia. Nie będzie możliwe uczestnictwo w szkoleniu bez sprawnej kamery internetowej i sprawnego mikrofornu oraz w sytuacji jednoczesnego korzystania z tego samego sprzętu przez dwie lub większą liczbę osób. Dlatego uprzejmie prosimy o zadbanie by spełnione zostały te minimalne wymogi techniczno-organizacyjne. Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączonym regulaminie. Zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularzy zgłoszeniowych na poszczególne szkolenia.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

REGULAMIN SZKOLEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (docx)