Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizujemy projekt „Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu Wielkopolski w 2022 roku”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno – wspierająca dla 5 grup superwizyjnych, liczących maksymalnie 12 osób, po 1 grupie w subregionie kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim i poznańskim.

Każda z grup będzie uczestniczyć w superwizji przeprowadzonej stacjonarnie, a gdyby warunki epidemiologiczne na to nie pozwoliły – zdalnie. W każdej grupie przewiduje się 5 sesji trwających 4 godziny (po jednym spotkaniu w miesiącu maju, czerwcu, sierpniu/wrześniu, październiku i listopadzie). W przypadku superwizji stacjonarnej, przeprowadzona ona zostanie z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego na terenie Jarocina (dla subregionu kaliskiego), Ślesina (dla subregionu konińskiego), Leszna (dla subregionu leszczyńskiego), Piły (dla subregionu pilskiego), Poznania (dla subregionu poznańskiego), a w razie konieczności realizacji superwizji zdalnej – na platformie ZOOM. Superwizję prowadzić będą superwizorki/superwizorzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udział w superwizji jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem superwizji oraz Klauzulą informacyjną RODO, a następnie do wypełnienia online formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ lub pod adresem: https://superwizja1.webankieta.pl

Rekrutację prowadzić będziemy do czasu utworzenia wszystkich grup superwizyjnych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: superwizja@pcps.pl lub 602679669.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Stan rekrutacji: zakończona

Regulamin superwizji

Klauzula informacyjna RODO

Formularz zgłoszeniowy