Superwizja pracy w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie – projekt ogólnopolski w 2023 roku

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom realizuje projekt „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu…

Czytaj więcej