Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło skład Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji (2017 – 2020). Zespól jest organem opiniodawczo – doradczym ministra. Do zadań zespołu należy m.in….

Czytaj więcej