Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2021

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”….

Czytaj więcej