Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie

Uprzejmie zapraszamy na nieodpłatne szkolenie seminaryjno – warsztatowe „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy…

Czytaj więcej