Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  – projekt ogólnopolski

Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – projekt ogólnopolski

OGŁOSZENIE Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy…

Czytaj więcej