W dniu 6 marca 2021 w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS odbędzie się inauguracyjne spotkanie grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.  Zawiązanie grupy stanowi odpowiedź na potrzeby naszych klientek, o których informowały nas z narastającą intensywnością w kolejnych miesiącach pandemii koronawirusa. Grupa psychoedukacyjna jest formą wsparcia, która pozwala osobom doświadczającym różnych form przemocy na przełamanie swoistego tabu związane z byciem osobą krzywdzoną, izolowaną, dyskryminowaną czy pomijaną. Praca w grupie pozwala na zrzucenie noszonej w sobie odpowiedzialności za doznawane cierpienia. Sesje grupowe to przestrzeń, w której bezpiecznie można spotkać się ze swoim lękiem, skonfrontować się ze swoimi przekonaniami. Sesje grupowe to czas, który służy odbudowywaniu poczucia własnej wartości i rozpoznawaniu własnych zasobów.

Grupa będzie prowadzona w systemie ciągłym i będzie miała charakter otwarty. Oznacza to, że spotkanie będą odbywały się w każda sobotę, a do grupy na każdym etapie jej funkcjonowania będą mogły dołączać kolejne uczestniczki. Aktualna perspektywa funkcjonowania grupy obejmuje cały rok 2021. Pierwsze spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej, w warunkach zapewniających zachowanie wszelkich wymogów reżimu sanitarnego. Forma kolejnych spotkań (stacjonarne / zdalne) uzależniona będzie od panujących warunków epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie zapraszamy do kontaktu z Punktem informacyjno-konsultacyjnym PCPS w poniedziałki, środy i czwartki w g. 16.00 – 20.00, wtorki w g. 12.00 – 16.00 i w piątki w g. 8.00 – 12.00, numer telefonu 612211112.

Działalność grupy współfinansuje Miasto Poznań.