W dniu 9 grudnia 2019 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się VI Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”. Uczestniczyło w niej około 300 specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pierwsza część konferencji poświęcona była WSPARCIU specjalistów. Agnieszka Zachmann, w ramach wprowadzenia do problematyki superwizji, zaprosiła uczestników konferencji do kilkunastominutowej regukacji i relaksacji i regulacji. Grażyna Pisarczyk opowiedziała o różnych aspektach superwizji pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej, Tomasz Posluszny przedstawił zagadnienia najczęściej omawiane w trakcie superwizji pracy z osobami stosującymi przemoc domową. Olimpia Piłat-Pawlak natomiast zaprezentowała cele i formy superwizji w pracy socjalnej. Druga część konferencji służyła przedstawieniu ZAGROŻEŃ. Renata Durda opowiedziała o wypaleniu zawodowym. Aneta Kokot przedstawiła wybrane aspekty pracy terapeutycznej z osobami doznającymi mobbingu czyli przemocy w pracy. Tomasz Chełek wystąpił z prezentacją poświęconą zagrożeniom dzieci i młodzieży w Internecie. W trzeciej części konferencji zatytułowanej PROJEKTY Joanna Cieszyńska omówiła aktualne działania podejmowane w projekcie „Wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, którego istotną częścią jest nasz portal www.przemoc.edu.pl. Przedstawicielki Okręgowego Ośrodka Pomocy Ofiarom Przestępstw w Poznaniu – Justyna Piekarska i Marzena Affeldt przedstawiły ofertę nieodpłatnego wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie.

Pomiędzy wystąpieniami ekspertów na forum, przy stoliku „z jaskółkami” Agnieszka Zachmann spotykała się również z ekspertami, którzy recenzowali dla uczestników konferencji wybrane przez siebie książki poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i czasopismo „Niebieska Linia” (na zdjęciu Agnieszka Zachmann w rozmowie z Hanną Węgrzynowicz recenzującą książkę „Szantaż emocjonalny”) .  Uczestnicy konferencji mieli możliwość wylosowania recenzowanych książek oraz rocznej prenumeraty czasopisma „Niebieska Linia”. Prenumeratę na rok 2020 „szczęśliwa jaskółka” przyniosła pani Kindze, psychopedagogowi z Zespołu Interdyscyplinarnemu w Nekli.

Organizatorami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prezes Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu oraz Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.  Konferencję współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który zapewnił elegancką przerwę kawową, a jej partnerem był nasz portal www.przemoc.edu.pl.

Na VII Wielkopolską konferencję „Interwent skuteczny wobec przemocy” zapraszamy już jesienią 2020 roku.