Uprzejmie informujemy, że Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Powiatu Poznańskiego realizuje projekt „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim”.  W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno – wspierająca dla członków dwóch zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych    w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Superwizja obejmie cykl trzech spotkań trwających po 6 godzin dydaktycznych (4,5 godziny zegarowe), tj. łącznie 18 godzin w każdym zespole. Grupa superwizyjna liczyć może od 6 do 10 osób. Superwizję prowadzić będą superwizorzy certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy przyjeżdżać będą do wybranych Zespołów Interdyscyplinarnych. W ramach współpracy przy realizacji projektu, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych przeprowadzą rekrutację uczestników oraz zapewnią na terenie gminy salę dydaktyczną do zajęć.

Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych zainteresowanych superwizją serdecznie zapraszam do kontaktu (tel.: 602679669, e-mail: p.wojnowski@pcps.pl), celem ustalenia szczegółów organizacyjnych. Zespoły kwalifikowane będą do projektu według kolejności zgłoszeń.

Udział w superwizji jest bezpłatny Projekt jest finansowany przez Powiat Poznański.