OGŁOSZENIE

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno – wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grup roboczych.  W 2020 roku utworzonych zostanie na terenie całego kraju 30 grup superwizyjnych.

Grupy superwizyjne wyłonione zostaną spośród Zespołów interdyscyplinarnych aplikujących do udziału w projektach realizowanych w latach 2018 i 2019, których zgłoszenia nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc. Tym samym w bieżącym roku nie przewidujemy otwartej rekrutacji do udziału w projekcie superwizyjnym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: superwizja@pcps.pl lub telefonicznie 602679669.