W zeszłym tygodniu w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PCPS odbyło się nieodpłatne 3-dniowe szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego. Uczestnikom szkolenia „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie” dziękujemy za twórczą i zaangażowaną aktywność i z przyjemnością informujemy że II edycja szkolenia odbędzie się na początku września br. Szczegóły wkrótce.