Zapraszamy do udziału w szkoleniu warsztatowym poświęconym pracy z osobą doświadczają przemocy i osobą stosującą przemoc. Szkolenie adresowane jest do specjalistów pracujących w gminnych zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i realizujących procedurę „Niebieskie Karty”. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 maja 2018 (część I szkolenia – praca z osobą doświadczającą przemocy) i w dniu 16 maja 2018 (część II szkolenia – praca z osobą stosującą przemoc), w godz. 9.30 do 15.00 w Punkcie informacyjno – konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogowskiej 27 w Poznaniu. Można zgłosić się do udziału w jednej wybranej lub obydwu częściach szkolenia, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzić będą Agnieszka Zachmann i Piotr Wojnowski – specjaliści i superwizorzy pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu do Poznania. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Wielkopolska kampania społeczno – edukacyjna  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – www.przemoc.edu.pl”, wspólfinansowanego przez