W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy (i/lub doskonalącym warsztat pracy) z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Model edukacyjno – terapeutyczny jest modelem integrującym dwa rekomendowane i uzupełniające się modele pracy z osobami stosującymi przemoc.

Pierwszy z nich, zawarty w programach korekcyjno-edukacyjnych, wprowadzony w 2005 roku Ustawą o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nastawiony jest na krótką interwencję, ukierunkowaną na zatrzymanie przemocy, a także zmianę zachowań i postaw. Drugi model to programy psychologiczno-terapeutyczne, nastawione na głębszą pracę z osobami stosującymi przemoc, rekomendowane w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Program edukacyjno-terapeutyczny „Partner” łączy te dwa modele i jest wynikiem 15-letniego doświadczenia zespołu specjalistów Fundacji PCPS (Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej) w pracy z osobami stosującymi przemoc, która ewoluowała od skupienia na metodzie do skupienia na kliencie.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • przyjrzą się osobom stosującym przemoc, ich przekonaniom i manipulacjom, którymi najczęściej się posługują;
  • poznają metody i techniki użyteczne w pracy z osobami stosującymi przemoc, a także zbudują schemat programu korekcyjno-edukacyjnego, psychologiczno-terapeutycznego lub łączącego je programu edukacyjno-terapeutycznego;
  • w części superwizyjnej szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzenia się rożnym aspektom kontaktu i pracy z osobami stosującymi przemoc.

Udział w szkoleniu pozwoli na przygotowanie się do pracy własnej z osobami stosującymi przemoc we wskazanych wyżej modelach, a także pozwoli na lepsze rozumienie klientów i efektywniejsze wspieranie osób stosujących przemoc (a nie stosowanej przez nich przemocy) w rożnych formach kontaktu pomocowego, zwłaszcza w procedurze „Niebieskie Karty”.

Zajęcia obejmują 2 zjazdy po 25 godzin pracy warsztatowo-superwizyjnej, tj. łącznie 50 godzin (zgodnie wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne).

Planujemy realizację szkolenia w następujących terminach:

  • zjazd I: 12 – 14 kwietnia 2018 (w godzinach: czwartek 11.00 – 18.00, w piątek 9.00 – 18.00, sobota 9.00 – 14.00);
  • zjazd II: 10 -12 maja 2018 (w godzinach: czwartek 11.00 – 18.00, w piątek 9.00 – 18.00, sobota 9.00 – 14.00).

Miejsce szkolenia: Poznań, Punkt informacyjno – konsultacyjny PCPS, ul. Głogowska 27. Zajęcia będzie prowadzić będą Tomasz Posłuszny i Piotr Wojnowski – trenerzy programu edukacyjno – terapeutycznego, specjaliści i superwizorzy pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowani przez IPZ PTP.

Szczegóły organizacyjne pod numerem telefonu „Niebieskiej Linii” – 228242501