„Niebieska Linia” IPZ to organizacja pozarządowa niezwykle zasłużona w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od ponad 25 lat wspiera, pomaga, szkoli i uświadamia. Dzięki „Niebieskiej Linii” tysiące pokrzywdzonych osób zyskało szansę na uwolnienie się od doznawanej przemocy. Teraz „Niebieska Linia” sama potrzebuje pomocy. Każda nawet symboliczna złotówka będzie niecenionym wsparciem. To już ostatnie dni prowadzenia zbiórki.

„Niebieska Linia” IPZ jest organizacją non-profit, co oznacza, że funkcjonuje głównie w oparciu o dotacje publiczne (np. z Miasta Stołecznego Warszawy czy Funduszu Sprawiedliwości). Z pieniędzy tych nie może jednak finansować prac remontowych, a właśnie przed takim wyzwaniem teraz stanęła.

Dotychczasową siedzibę przy ul. Korotyńskiego w Warszawie władze miasta postanowiły przeznaczyć na inne cele, a w konsekwencji „Niebieska Linia” soi przed perspektywą przeprowadzki. Po wielu miesiącach intensywnych poszukiwań nowego lokalu udało się znaleźć nowe miejsce w Śródmieściu na ul. Widok. Niestety doprowadzenie lokalu do stanu używalności – w taki sposób, aby było ono bezpieczne i przede wszystkim przyjazne dla Klientek i  Klientów „Niebieskiej Linii” IPZ – wymaga sporych nakładów finansowych, które znacząco przekraczają możliwości finansowe organizacji. Dlatego zwracamy się do Wszystkich o pomoc finansową. Zebrane środki zostaną przeznaczone na remont i wyposażenie nowej siedziby „Niebieskiej Linii” IPZ.

Poniżej link do zbiórki:

https://zrzutka.pl/5uzgu5

Dziękujemy!