• 1 MARCA 2018
  • 0
  Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami stosującymi przemoc

  Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami stosującymi przemoc

  W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy (i/lub doskonalącym warsztat pracy) z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Model edukacyjno – terapeutyczny jest modelem integrującym dwa rekomendowane i uzupełniające się modele pracy z osobami stosującymi przemoc. Pierwszy z nich, zawarty w programach korekcyjno-edukacyjnych, wprowadzony

  Czytaj więcej
  • 30 KWIETNIA 2018
  • 0
  Szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc

  Szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu warsztatowym poświęconym pracy z osobą doświadczają przemocy i osobą stosującą przemoc. Szkolenie adresowane jest do specjalistów pracujących w gminnych zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i realizujących procedurę „Niebieskie Karty”. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc. Szkolenie odbędzie

  Czytaj więcej
  • 19 CZERWCA 2017
  • 0
  Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego – II edycja

  Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego – II edycja

  W zeszłym tygodniu w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PCPS odbyło się nieodpłatne 3-dniowe szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego. Uczestnikom szkolenia „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie” dziękujemy za twórczą i zaangażowaną aktywność i z

  Czytaj więcej
  • 15 STYCZNIA 2018
  • 0
  Superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – bezpłatna oferta dla członków zespołów interdyscyplinarnych OGŁOSZENIE Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno – wspierająca

  Czytaj więcej