• 30 CZERWCA 2017
  • 0
  Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło skład Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji (2017 – 2020). Zespól jest organem opiniodawczo – doradczym ministra. Do zadań zespołu należy m.in. inicjowanie, wspieranie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian

  Czytaj więcej
  • 1 CZERWCA 2017
  • 0
  Zapraszamy na szkolenie

  Zapraszamy na szkolenie

  Uprzejmie zapraszamy na nieodpłatne szkolenie seminaryjno – warsztatowe „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego (pracowników socjalnych, asystentów, policjantów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli ochrony zdrowia, kuratorów sądowych). Szkolenie odbędzie

  Czytaj więcej
  • 17 SIERPNIA 2017
  • 0
  Zapraszamy na II edycję szkolenia

  Zapraszamy na II edycję szkolenia

  Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji nieodpłatnego szkolenia seminaryjno – warsztatowego „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego (pracowników socjalnych, asystentów, policjantów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli ochrony

  Czytaj więcej
  • 23 MARCA 2021
  • 0

  Wspomóżmy „Niebieską Linię” IPZ

  „Niebieska Linia” IPZ to organizacja pozarządowa niezwykle zasłużona w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od ponad 25 lat wspiera, pomaga, szkoli i uświadamia. Dzięki „Niebieskiej Linii” tysiące pokrzywdzonych osób zyskało szansę na uwolnienie się od doznawanej przemocy. Teraz „Niebieska Linia” sama potrzebuje pomocy. Każda nawet symboliczna złotówka będzie niecenionym wsparciem. To już ostatnie dni prowadzenia zbiórki. „Niebieska

  Czytaj więcej