• 30 CZERWCA 2017
  • 0
  Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło skład Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji (2017 – 2020). Zespól jest organem opiniodawczo – doradczym ministra. Do zadań zespołu należy m.in. inicjowanie, wspieranie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian

  Czytaj więcej
  • 1 CZERWCA 2017
  • 0
  Zapraszamy na szkolenie

  Zapraszamy na szkolenie

  Uprzejmie zapraszamy na nieodpłatne szkolenie seminaryjno – warsztatowe „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego (pracowników socjalnych, asystentów, policjantów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli ochrony zdrowia, kuratorów sądowych). Szkolenie odbędzie

  Czytaj więcej
  • 17 SIERPNIA 2017
  • 0
  Zapraszamy na II edycję szkolenia

  Zapraszamy na II edycję szkolenia

  Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji nieodpłatnego szkolenia seminaryjno – warsztatowego „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego (pracowników socjalnych, asystentów, policjantów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli ochrony

  Czytaj więcej
  • 7 MAJA 2020
  • 0
  Wielkopolska INFOlinia wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie

  Wielkopolska INFOlinia wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie

  Plakat można pobrać TUTAJ   Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnymi etapami „odmrażania” gospodarki, z dniem 6 lipca 2020 zawieszona zostaje działalność Wielkopolskie INFOlinii Wsparcia. W związku z tym ponownie jesteśmy do Państwa dyspozycji w stałych godzinach pracy Punktu informacyjno-konsultacyjnego PCPS: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00 – 20.00, wtorki w godz. 12.00

  Czytaj więcej