• 19 CZERWCA 2017
  Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego – II edycja

  Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego – II edycja

  W zeszłym tygodniu w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PCPS odbyło się nieodpłatne 3-dniowe szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu…

  Czytaj więcej
  • 1 CZERWCA 2017
  Zapraszamy na szkolenie

  Zapraszamy na szkolenie

  Uprzejmie zapraszamy na nieodpłatne szkolenie seminaryjno – warsztatowe „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy…

  Czytaj więcej