• 12 PAźDZIERNIKA 2017

  W dniu 10 października 2017 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się IV Wielkopolska konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”. Organizatorem konferencji był Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, w ramach realizacji Wielkopolskiego…

  Czytaj więcej
  • 30 WRZEśNIA 2017

  IV Wielkopolska Konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Wielkopolskiej konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”, która odbędzie się dnia 10 października 2017r., w godz. 10.00 – 14.00, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, przy ul. mec. St. Hejmowskiego 2, sala nr…

  Czytaj więcej
  • 17 SIERPNIA 2017
  Zapraszamy na II edycję szkolenia

  Zapraszamy na II edycję szkolenia

  Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji nieodpłatnego szkolenia seminaryjno – warsztatowego „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych…

  Czytaj więcej
  • 30 CZERWCA 2017
  Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło skład Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji (2017 – 2020). Zespól jest organem opiniodawczo – doradczym ministra. Do zadań zespołu należy…

  Czytaj więcej